Betrokkenen van pesten bij elkaar brengen of juist niet?

Preventie is de beste aanpak tegen pesten. Helaas kunnen we het toch niet altijd voorkomen. Als het zich dan toch voordoet, wat kan je dan het beste doen? Breng je de betrokken leerlingen bij elkaar of juist niet? Vaak worden de pestende leerling en gepeste leerling te snel bij elkaar gebracht, waardoor het niet de gewenste resultaten oplevert. Wanneer breng je deze leerlingen bij elkaar en wanneer liever niet? Welke voorwaarden zitten daar aan? Ik heb een artikel geschreven waarin ik deze vragen beantwoord vanuit Restorative Practices (Herstelgericht werken). Lees het hier:

“Betrokkenen van pesten bij elkaar brengen of juist niet?” verder lezen

Herstelrecht

Woensdag 18 december ben ik bij de avond van het herstelrecht geweest. Goed om te zien dat herstelrecht groeit in Nederland. Het bij elkaar brengen van dader en slachtoffer door middel van mediation kan zowel de dader als het slachtoffer helpen met herstellen.

Herstelgericht werken wordt ook ingezet in het onderwijs. Momenteel ben ik bezig met de Master of Science in Restorative Practices, zodat we in het onderwijs ook kunnen groeien met herstelgericht werken.

Week tegen pesten.. Wat werkt er nou echt?

Graag zou ik u aan het denken willen zetten over de week tegen pesten. Houdt daarbij in uw hoofd: dat wat u aandacht geeft groeit en iets aanleren is makkelijker dan iets afleren. Wanneer we er op deze manier naar kijken, doen we er dan wel goed aan om dit probleem zoveel aandacht te geven? En als we bedenken dat iets aanleren makkelijker is dan iets afleren, wat willen we onze kinderen dan aanleren?

“Week tegen pesten.. Wat werkt er nou echt?” verder lezen