Over mij

Mijn naam is Lian van Hecke. Al vanaf het eerste jaar van mijn studie pedagogiek is mijn interesse uitgegaan naar groepen en groepsgedrag. Het fascineert mij hoe mensen elkaar kunnen beïnvloeden binnen een groep op zowel positieve als negatieve manier. Ik ben mij gaan verdiepen in het ontstaan van pestgedrag en hoe trainers, coaches, docenten of andere individuen binnen een groep hier een positieve invloed op kunnen uitoefenen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik in aanraking met de methodiek Restorative Practices (herstelgericht werken). Deze manier van werken maakte mij gelijk enthousiast. Dit is hoe ik met mensen en kinderen wil werken.

Na mijn bachelor pedagogiek ben ik de Master of Science in Restorative Practices gaan doen aan de International Institute of Restorative Practices. Inmiddels ben ik afgestudeerd. Hiermee ben ik de tweede van Nederland die deze master heeft afgerond.

Ik ben in eerste instantie begonnen met Positive Movement om mijn kennis over pestgedrag en preventie van pesten te delen. Nu richt ik mij vooral op het creëren van meer bekendheid rondom herstelgericht werken en het implementeren van herstelgericht werken op scholen. Pesten blijft een belangrijk onderwerp en herstelgericht werken biedt kansen om hier mee om te kunnen gaan. Het helpt bij het bouwen van een veilig en positief schoolklimaat waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.