Trainingen en diensten

Hieronder volgen een aantal opties van trainingen en diensten die ik aanbied. 

Basiscursus herstelgericht werken/Basic Restorative Practices:

Internationaal erkend, gecertificeerd vanuit International Institute for Restorative Practices (IIRP)

Duur: 16 of 32 uur

Zowel online als offline mogelijk 

  • Deel 1 (16 uur): Inleiding in herstelgericht werken en effectief gebruik van cirkels/Introduction to Restorative Practices and Using Circles Effectively

    Vanaf de eerste dag leer je strategieën die dagelijks kunnen worden ingezet. Je leert om zowel sturend als ondersteund te zijn en oefent met het inzetten van directe feedback en het stellen van herstelgerichte vragen. Je leert effectieve methoden om conflicten op te lossen. 

    De tweede dag is volledig gericht op het leiden van cirkels (kringgesprekken). Cirkels kunnen zowel proactief als reactief worden ingezet: om relaties op te bouwen of te herstellen. Tijdens de training krijg je de gelegenheid om te oefenen met het leiden van cirkels. Na deze dag ben je bereid om je eerste cirkels uit te voeren binnen je eigen setting. 

  • Deel 2 (16 uur): Herstel conferenties begeleiden/Facilitating Restorative Conferences

    Effectief reageren op conflicten, wangedrag en leed is kenmerkend voor herstelgericht werken. Tijdens deze twee dagen leer je alle stappen die nodig zijn om een formele herstelconferentie goed voor te bereiden en te kunnen leiden. Herstelconferenties kunnen worden ingezet bij serieuze incidenten als racisme, pesterijen, vandalisme en andere overtredingen. 

Implementatie herstelgericht werken:

De trainingen over herstelgericht werken zijn vaak heel inspirerend. De manier van werken spreekt veel mensen binnen het onderwijs aan en dat is ontzettend leuk om te zien. Om naar aanleiding van de trainingen het schoolklimaat te veranderen op een succesvolle en duurzame manier is echter erg lastig. Leren werken met herstelgericht werken heeft tijd nodig en gaat met vallen en opstaan. Ik begeleid daarom scholen bij het implementeren van herstelgericht werken. Ik kom voor langere tijd binnen het team werken, mogelijk in combinatie met andere taken als trajectbegeleider. Ik kijk mee in de klassen, ondersteun de docenten/leerkrachten en biedt intervisie. Door de Master of Science in Restorative Practices (herstelgericht werken) ken ik de ins en outs van herstelgericht werken en kan ik scholen helpen bij het maken van een duurzame verandering en de focus te houden op herstelgericht werken.  

Duur: in overleg

Training op maat:

Het is mogelijk om een training op maat aan te bieden. Hierbij kan rekening worden gehouden met specifieke behoeften van de school, bijvoorbeeld herstelgericht werken in geval van pestgedrag of herstelgericht werken in combinatie met een andere methodieken. Het is ook mogelijk om onderdelen van de basiscursus aan te bieden wanneer er behoefte is aan een kortere training. Een introductietraining in herstelgericht werken bijvoorbeeld. 

Duur: in overleg