Week tegen pesten.. Wat werkt er nou echt?

Graag zou ik u aan het denken willen zetten over de week tegen pesten. Houdt daarbij in uw hoofd: dat wat u aandacht geeft groeit en iets aanleren is makkelijker dan iets afleren. Wanneer we er op deze manier naar kijken, doen we er dan wel goed aan om dit probleem zoveel aandacht te geven? En als we bedenken dat iets aanleren makkelijker is dan iets afleren, wat willen we onze kinderen dan aanleren?

Vorig schooljaar heb ik gewerkt bij praktijkschool Focus. Ik heb daar toentertijd de week tegen pesten georganiseerd. Het leek wel of er deze week meer onrust was binnen de school en dat er meer akkefietjes waren tussen leerlingen dan gemiddeld. De week tegen pesten is geëvalueerd. Dit heeft tot uitkomst gebracht dat er bedenkingen waren bij het organiseren van deze jaarlijkse week tegen pesten. Het heeft mij ook aan het denken gezet. Op Focus wordt er gewerkt met PBS waarbij wordt uitgegaan van gedragsverwachtingen. Het hele jaar is Focus dus bezig met de nadruk te leggen op wat zij juist wel van de leerlingen verwachten. In deze week wordt dit eigenlijk een beetje omgedraaid. De nadruk wordt in deze week op het pesten gelegd, hierbij wordt benadrukt wat er juist niet van de leerlingen wordt verwacht. De aanpak die in deze week ter preventie is ingezet sluit niet aan bij de positieve visie die Focus heeft vanuit PBS. Dit jaar zal Focus daarom meedoen met de week van respect. Ik ben erg benieuwd naar de ervaring die zij hier dit jaar mee zullen opdoen.

Dit jaar staat bij de week tegen pesten de zichtbaarheid van de leerkracht centraal. Hoewel ik mijn vraagtekens zet bij het te veel onder de aandacht brengen van pestgedrag, vind ik het thema van deze week tegen pesten wel heel mooi en heel belangrijk. Zowel voor het oplossen van pesten als voor preventie van pesten, is een goede band met de leerlingen van belang.

Meer weten over preventie van pestgedrag en het aanpakken van pestgedrag? Neem  contact op met info@positivemovement.nl dan kijken we samen wat ik voor u kan betekenen.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *