Wat is herstelgericht werken?

Mensen zijn er van nature op ingesteld om sociale connecties aan te gaan. Net als voedsel en onderdak zijn sociale verbinding en betekenisvolle relaties een basisbehoefte. Dit komt omdat wij anderen nodig hebben om te kunnen overleven. Verbinding en relaties vormen een belangrijke basis binnen het herstelgericht werken. Herstelgericht werken gaat over het herstellen en versterken van relaties. Met herstelgericht werken gaan we ervan uit dat beslissingen het beste gemaakt kunnen worden en conflicten het beste opgelost kunnen worden door de mensen die hier direct bij betrokken zijn. Dit geldt voor scholen, families, werkplekken, wijken en het rechtsstelsel. Eigenlijk alle plekken waar mensen bij elkaar komen.

Dit betekent dat bij conflicten slachtoffer(s), dader(s) en hun naasten bij elkaar komen. Dit gebeurt in een cirkel. Alle betrokkenen krijgen de mogelijkheid om zich te uiten over hoe dit hen geraakt heeft en mee te denken over de oplossing.

Het zitten in een cirkel zorgt voor meer verbinding onder de deelnemers, gelijkheid en veilige omgeving om te kunnen spreken en luisteren naar elkaar. Cirkels kunnen zowel reactief als proactief worden ingezet. Reactief als een reactie op een probleem of conflict. Proactief om problemen te voorkomen door het bouwen aan community en relaties, elkaar beter leren kennen en het creƫren van een veilige basis. Dit kunnen check-in en check-uit cirkels zijn om de dag mee te starten en te eindigen. Daarnaast kan lesstof of leerdoelen worden besproken in de vorm van een cirkel. Ook kunnen cirkels worden gebruikt om normen binnen de groep te bespreken en te vormen.